Kwaliteit – Tandarts van Diessen – Gilze

Tandartspraktijk van Diessen

Tandarts van Diessen is uw tandarts in Gilze voor uitstekende mondzorg. Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw algehele gezondheid.

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.
Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteitenbeschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen Studiegroepen
  • Kennistoetsen maken
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen Themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Op 14 mei 2012 heeft er een landelijke uitvraag plaatsgevonden onder tandtechnici, tandartsen en mondhygienisten, in opdracht van de stuurgroep “Zichtbare Mondzorg” welke werd uitgevoerd door I.T.S. uit Nijmegen, een onderzoeks instituut dat is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Alle mondzorgkoepels hebben samen met de Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie voor Gezondheids en VWS daarom het initiatief genomen tot het verzamelen en publiceren van keuze informatie met betrekking tot Zichtbare Mondzorg. De Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten ( NVM ) heeft de praktijkadressen van Vrijgevestigde leden aangeleverd. De enquête was op basis van vrijwilligheid. De uitvraag was twee-ledig; 1. Voor het aanleveren van de gevraagde praktijk gegevens door de Mondhygienist zelf , bij voorkeur, werd ingevuld. Deze enqête nam ongeveer 1 uur in beslag. Vervolgens werd via een mail verzocht om ; 2. 200 formulieren aan willekeurige patienten mee te geven . Hierin werd duidelijk beschreven op welke wijze zij via internet anoniem een korte webenquête , A-4 blad, konden beantwoorden over de zorg verlening in de betreffende praktijk. Elke enquête formulier had een eigen inlogcode én een eigen wachtwoord. Deze patienten enquête formulieren moesten vóór 15 juni 2013 weer zijn ingeleverd de uiterste datum voor inzenden. Hieronder vindt U de uitslag van de patienten enquêten welke eind November 2012 werden vrijgegeven.

Praktijkrapportage Tandartspraktijk van Diessen 
Praktijkrapportage Mondhygiënepraktijk Gilze